^Góra
 • 1 KCKU - Rekrutacja 2016/2017
  Technik administracji, Technik BHP, Technik archiwista,
 • 2 Kursy kwalifikacyjne
  1. Jesteśmy szkołą publiczną- więc nie płacisz za naukę masz ją w całości za darmo 2. Uczysz się w systemie zaocznym - 2 dni w tygodniu (co tydzień lub co dwa tygodnie) wg harmonogramu 3. W szkole jest przyjazna atmosfera - zrozumiemy Twoje problemy z pracą, zdrowiem, opieką nad dzieckiem, .... i pomożemy Ci
 • 3 E-learning
  Kursy e-learningowe dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników. Aby korzystać ze wszystkich możliwości platformy zacznij od założenia własnego konta. Pamiętaj, że podane dane muszą być prawdziwe.
 • 4 Dlaczego KCKU
  ✔ Nauka ZA DARMO w Liceum i Szkole Policealnej ✔ Zajęcia tylko w soboty i niedziele (co drugi weekend miesiąca) ✔ Miła i przyjazna atmosfera ✔ Indywidualne podejście do uczniów ✔ Doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna ✔ Sprawnie działający sekretariat ✔ Dogodna lokalizacja sal wykładowych – centrum miasta ✔ Nowoczesne pomoce dydaktyczne ✔ Możliwość dodatkowego rozwoju swoich umiejętności podczas organizowanych szkoleń i kursów ✔ Szkoła stale się rozwija! Z każdym rokiem szkolnym proponujemy nowe specjalności i kursy
 • 5 Mobilne Laboratorium ECDL
  Od grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim działa certyfikowane laboratorium ECDL. Aktualnie posiadamy laboratorium ECDL mobilne komercyjne PL-LAB1557. W ramach labolatorium mobilnego ECDL dysponujemy 18 nowoczesnymi notebookami, z których 15 jednocześnie możemy wykorzystywać do przeprowadzania egzaminu ECDL. Laboratorium mieści się na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych sala 16 (ul.Sobieskiego 6, Starogard Gdański).
baner

Kontakt

Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
Sobieskiego 6 
83-200 Starogard Gdański
tel./fax (58) 56 222 49 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy codziennie 
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 - 15.00

rachunkowość

Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik rachunkowości.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

 • sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 • interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 • przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 • klasyfikuje aktywa i pasywa;
 • wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 • identyfikuje kategorie wynikowe;
 • przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 • przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
 • otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 • ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 • rozlicza koszty działalności organizacji;
 • planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 • rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 • ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
 • poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 • sporządza zestawienie obrotów i sald;
 • stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 • stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.

2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji

 • rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
 • przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 • ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 • rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 • sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 • sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
 • dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 • oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 • ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń

 • sporządza dokumentację pracowniczą;
 • rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne;
 • oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania;
 • rozróżnia elementy składowe listy płac;
 • sporządza listę płac;
 • rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych;
 • oblicza składki na ubezpieczenia społeczne;
 • ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość;
 • oblicza wysokość świadczeń wypłacanych przez płatnika w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego;
 • oblicza składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oblicza wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 • stosuje oprogramowanie kadrowo-płacowe.

2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

 • posługuje się terminologią z zakresu finansów publicznych;
 • stosuje przepisy prawa podatkowego;
 • klasyfikuje podatki;
 • rozpoznaje elementy konstrukcji podatków i opłat;
 • rozlicza podatek VAT;
 • rozlicza podatek akcyzowy;
 • rozlicza podatki dochodowe z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • przestrzega zasad określania i rozliczania innych danin publicznych;
 • prowadzi ewidencje podatkowe;
 • sporządza deklaracje podatkowe;
 • przestrzega zasad przechowywania dokumentacji podatkowej;
 • stosuje oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych.

3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 • sporządza dokumenty rejestracji płatnika składek i osób ubezpieczonych;
 • rozróżnia składki na ubezpieczenia społeczne;
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe;
 • sporządza dokumentację będącą podstawą do wypłaty zasiłków przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • ustala składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • posługuje się programem do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Czytany 2766 razy

Znajdź nas na Facebook'u

Odwiedziło nas

1434907
Dzisiaj
Wczoraj
W tygodniu
Poprzedni tydzień
W miesiącu
W poprzednim miesiącu
Wszyscy
149
362
3263
1275873
11978
17309
1434907

Twoje IP: 54.81.76.247
2018-07-23 04:18
Copyright © 2014. KCKU.PL Rights Reserved.


Facebook